Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol11/1n/djukhl7d3uq4l77/kihlstroms.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Policy för personuppgiftshantering – Kihlströms – Transport & Lastbilscenter – Iveco i Stockholm

Policy för personuppgiftshantering

Policy för personuppgiftshantering

Syftet med denna policy är att säkerställa att koncernen Kihlströms Transport & Lastbilscenter AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och vi informerar dig om varför, hur länge och vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter.

Tillämpning och revidering

Personuppgiftsansvarig Koncernen Kihlströms Transport & Lastbilscenter AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av Personuppgiftsansvarig minst en gång per år och uppdateras vid behov. Befattningen HR är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för koncernens VD, medarbetare, våra kunder samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Dina rättigheter

Du har enligt Avsnitt 2, artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Även att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig och att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig enligt Avsnitt 3, artiklar 16-20 i Dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter för verkstadsbesök, köpeavtal eller tjänsteavtal med dig

För att du som kund skall kunna genomföra ovanstående kommer vi att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • Organisationsnummer
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsinformation samt betalningshistorik
 • Information om dina beställningar, såsom produkt, registreringsnummer, chassinummer m.m.

Vi behöver denna information för att vi skall kunna skapa och uppfylla våra avtal med dig. Denna information sparas så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syftet att kunna hantera nödvändig historik och eventuella garanti- och reklamationsärenden.

Behandling av personuppgifter för marknadsföring

Koncernen Kihlströms kan i samband med att du köpt eller köper produkter eller tjänster av oss behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • Organisationsnummer
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om dina beställningar, såsom produkt, tjänst, ordernummer m.m.

 Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom postala informationsutskick, genom e-post och sms. Vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare och det som genom det är relevant för dig. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring genom att höra av dig till oss.

Behandling av personuppgifter för bokföring

Behandlingen av personuppgifter för bokföring måste vi göra för att följa bokföringslagen och de lagar vi omfattas av.

 • Namn
 • Personnummer
 • Organisationsnummer
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om dina beställningar, såsom produkt, tjänst, ordernummer m.m.

Vi sparar denna information under innevarande år + 7 år.

Behandling av personuppgifter till generalagent, fordonstillverkare och påbyggare

Som kund hos oss, gällande verkstadsbesök, köp eller tjänst med dig, kan vissa uppgifter om dig och ditt fordon komma att överföras till fordonstillverkare, påbyggare och generalagent som tillhandahåller våra gemensamma affärssystem eller utför arbeten åt dig som kund. De uppgifter som överförs kan vara data från fordon eller andra uppgifter om fordonet till exempel registreringsnummer och chassinummer. Dessa uppgifter överförs i den utsträckning som krävs föra att hantera påbyggnader, eventuella reparationer och utveckling av påbyggnader. Även för hantering av garantiärenden hos generalagenten, fordonstillverkaren och påbyggaren.

Behandling av personuppgifter till finansbolag

Vid tecknat leasingavtal kan vi komma att överföra nödvändiga personuppgifter till ett finansbolag för betalning eller kreditupplysning.

Behandling av personuppgifter till försäkringsbolag

Vid verkstadsbesök för service eller reparation, eller när du löper ett fordon, kan dina personuppgifter komma att överföras till försäkringsbolag.

Behandling av personuppgifter till övriga mottagare

Dina personuppgifter kan komma att överföras till andra mottagare så som myndigheter om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av koncernen Kihlströms säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas vidare till eventuella köpare, rådgivare eller nya ägare.

Uppgiftsöverföring till länder utanför EES

Inom sina avtalsförhållanden kan företaget överföra uppgifterna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive lagra dem i databaser som förvaltas av juridiska personer som agerar på uppdrag av företaget. Databashantering och uppgiftsbehandling är bundna till behandlingens ändamål och utförs i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om uppgifter överförs till länder utanför EES kommer bolaget att använda lämpliga avtalsåtgärder för att garantera ett lämpligt skydd av uppgifterna, inklusive bland annat avtal som grundar sig på de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för att reglera överföringen av personuppgifter till länder utanför EES.

Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till HR-ansvarig i koncernen Kihlströms.

Kontaktinformation

Har du frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-195626 och be om att få komma till HR-ansvarig.